Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyO!swój 22 - przedszkole i szkoła jako przestrzenie przyjazne
Kierownik szkoleniaBeata Zuziak
Adres e-mail
Termin14 maja - 04 czerwca 2022
Harmonogram

May 14, 2022, godz. 1:00 PM-3:00 PM

Mar 6, 2022, godz. 4:00 PM-8:00 PM

Apr 6, 2022, godz. 10:00 AM-5:00 PM

MiejsceTeatr Guliwer, WCIES
Liczba miejsc11/22
Liczba godzin16 godzin dydaktycznych
CelePoszerzenie wiedzy nauczycieli o funkcjonowaniu dziecka neuroróżnorodnego (w tym ze spektrum autyzmu).
Pogłębienie wiedzy na temat narzędzi teatralnych w pracy nauczyciela i umiejętności ich stosowania.
Kształcenie umiejętności wsparcia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Rozwijanie umiejętności w obszarze projektowania przyjaznych sytuacji edukacyjnych.
AdresaciNauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Dodatkowe informacjePierwsze spotkanie - 14.05.22, godz. 13.00 - spektakl "Królestwa" Teatr Guliwer, ul. Różana 16, kolejne spotkania - 3 i 4.06.22 - WCIES, ul. Stara 4
Warunki zaliczeniaobecność 100%