Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyO!swój 22 - Idea wychowania do wolności i różnorodności
Kierownik szkoleniaBeata Zuziak
Adres e-mail
Termin25 - 28 maja 2022
Harmonogram

May 25, 2022, godz. 5:30 PM-7:00 PM

May 27, 2022, godz. 4:00 PM-7:00 PM

May 28, 2022, godz. 10:00 AM-7:00 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc13/22
Liczba godzin16 godzin dydaktycznych
CeleWzbudzenie refleksji uczestników nad rolą inkluzywnej edukacji kulturalnej oraz sztuki performatywnej.
Kształcenie umiejętności nauczycieli reagowania na różnorodność w szkole (uczeń z niepełnosprawnościami, uczeń cudzoziemski, uczeń w kryzysie psychicznym).
Kształcenie umiejętności kreatywnego wykorzystywania ruchu, tańca i świadomości ciała w pracy z dziećmi.
AdresaciNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Warunki zaliczeniaobecność 100%