Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyOrganizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym
Kierownik szkoleniaAgnieszka Wardak
Adres e-mail
Termin23 października 2021
Harmonogram

Oct 23, 2021, godz. 9:00 AM-3:30 PM

MiejsceSzkolenie online w aplikacji TEAMS
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin8 godzin dydaktycznych
Cele1. Wsparcie pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców klas, nauczycieli w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej szkoły podstawowej.
2. Przekazanie informacji o przeprowadzeniu ścieżki diagnostycznej dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym w kierunku wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Przedstawienie propozycji opracowania dokumentacji szkolnej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (IPET).
4. Wskazanie sposobów realizacji zaleceń w pracy z uczniem i rodzicami, interwencja (wgląd w sytuację rodziny w sytuacji zagrożenia dobra dziecka).
AdresaciPedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele
Dodatkowe informacjeSzkolenie będzie realizowane zdalnie przez aplikację TEAMS. Informacje nt. logowania zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu 22.10.2021 r. Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach.
Warunki zaliczenia100% obecności na zajęciach