Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Warsztat metodycznyOrganizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
Kierownik szkoleniaAgnieszka Wardak
Adres e-mail
Termin05 listopada 2022
Harmonogram

May 11, 2022, godz. 9:30 AM-4:00 PM

MiejsceSzkolenie online w aplikacji TEAMS
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin8 godzin dydaktycznych
Cele1. Wsparcie pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców klas, nauczycieli w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej.
2. Przekazanie informacji o przeprowadzeniu ścieżki diagnostycznej dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym w kierunku wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Przedstawienie propozycji opracowania dokumentacji szkolnej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (IPET i WOFU).
4. Wskazanie sposobów realizacji zaleceń w pracy z uczniem i rodzicami, interwencja (wgląd w sytuację rodziny w sytuacji zagrożenia dobra dziecka).
AdresaciPedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele
Warunki zaliczenia100% obecności na zajęciach