Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumNowy model edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w specjalnej szkole przysposabiającej do pracy. Tworzenie WOPFU i IPET -u.
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin24 - 25 kwietnia 2019
Harmonogram

Apr 24, 2019 12:00 PM-7:00 PM

Apr 25, 2019 2:00 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES ul.Stara 4 (Śródmieście)
Liczba miejsc6/30
Liczba godzin15 godzin
Cele- Zrozumienie idei nowej podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole PdP i specyfiki ich edukacji, a także organizacji praktyk wspomaganych
AdresaciNauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, specjaliści, inni zainteresowani nauczyciele.
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaaktywny udział w zajęciach, 80 % obecności