Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
WebinariumNowoczesne technologie, ruch i muzyka w edukacji matematycznej i w terapii dyskalkulii
Kierownik szkoleniaEwa Janiec
Adres e-mail
Termin23 marca 2021
Harmonogram

Mar 23, 2021 4:00 PM-6:15 PM

MiejsceSzkolenie online w Microsoft Teams
Liczba miejsc60/250
Liczba godzin3 godziny
CelePodniesienie kompetencji w obszarze pracy z uczniem z dyskalkulią.
Zdobycie wiedzy związanej z rozwijaniem umiejętności matematycznych z wykorzystaniem zabaw, ćwiczeń i nowoczesnej technologii.
AdresaciNauczyciele matematyki ze szkół podstawowych ( klasy 1 - 8 )
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaUdział w szkoleniu