Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Warsztat metodycznyNowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela religii.
Kierownik szkoleniaAnna Parfenovich
Adres e-mail
Termin13 stycznia 2023
Harmonogram

Jan 13, 2023, godz. 4:15 PM-8:00 PM

Miejscesiedziba WCIES
Liczba miejsc3/10
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
CelePoszerzenie wiedzy uczestników z zakresu takich narzędzi jak LearningApps, WordWall, Genialy, Jigsaw i td;
Wzbogacanie wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania na religii.
AdresaciNauczyciele religii dla wszystkich typów szkół
Warunki zaliczeniaAktywny udział w warsztatach metodycznych.