Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyNauka czytania i pisania z wykorzystaniem elementów metody 18 struktur wyrazowych część 2. – od 10. do 18. struktury
Kierownik szkoleniaZofia Komorowska
Adres e-mail
Termin01 - 23 grudnia 2022
Harmonogram

Jan 12, 2022, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Aug 12, 2022, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Dec 15, 2022, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Dec 23, 2022, godz. 4:00 PM-4:00 PM

MiejsceTeams
Liczba miejsc2/20
Liczba godzin18 godzin dydaktycznych
Cele- przedstawienie teoretycznych podstaw drugiej części metody 18 struktur wyrazowych (od 10. do 18. struktury),
- przedstawienie metody 18 struktur wyrazowych w wymiarze praktycznym (w zakresie od 10. do 18. struktury).
AdresaciNauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele pracujący z uczniem z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową
Dodatkowe informacjeKurs wyłącznie dla osób, które ukończyły kurs doskonalący: "Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem elementów metody 18 struktur wyrazowych część 1. – od 1. do 9. struktury"
Warunki zaliczeniamin 80% obecności, zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych.