Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyNauka czytania i pisania z wykorzystaniem elementów metody 18 struktur wyrazowych część 1. – od 1. do 9. struktury
Kierownik szkoleniaZofia Komorowska
Adres e-mail
Termin26 stycznia - 28 lutego 2023
Harmonogram

Jan 26, 2023, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Feb 2, 2023, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Sep 2, 2023, godz. 4:00 PM-8:30 PM

Feb 28, 2023, godz. 4:00 PM-4:00 PM

MiejsceTeams
Liczba miejsc9/20
Liczba godzin18 godzin dydaktycznych
Cele- przedstawienie teoretycznych podstaw metody 18 struktur wyrazowych (od 1. do 9. struktury),
- przedstawienie metody 18 struktur wyrazowych w wymiarze praktycznym (w zakresie od 1. do 9. struktury).
AdresaciNauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele pracujący z uczniem z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową
Warunki zaliczeniamin 80% obecności, zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych