Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyNauka czytania i pisania z wykorzystaniem elementów metody 18 struktur wyrazowych część 1. – od 1. do 9. struktury
Kierownik szkoleniaZofia Komorowska
Adres e-mail
Termin10 listopada - 04 grudnia 2022
Harmonogram

Oct 11, 2022, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Nov 17, 2022, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Nov 24, 2022, godz. 4:00 PM-7:45 PM

Apr 12, 2022, godz. 2:00 PM-2:00 PM

MiejsceTeams
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin18 godzin dydaktycznych
Cele- przedstawienie teoretycznych podstaw metody 18 struktur wyrazowych (od 1. do 9. struktury),
- przedstawienie metody 18 struktur wyrazowych w wymiarze praktycznym (w zakresie od 1. do 9. struktury).
AdresaciNauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele pracujący z uczniem z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową
Warunki zaliczeniamin 80% obecności, zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych