Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Konsultacja zbiorowaNauczyciel wspomagający uczniów ukraińskich w polskim systemie szkolnym
Kierownik szkoleniaOleksandr Pustovyi
Adres e-mail
Termin26 września 2022
Harmonogram

Sep 26, 2022, godz. 4:00 PM-6:00 PM

Miejsceszkolenie online
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin2 godziny dydaktyczne
CeleWsparcie w rozumieniu specyfiki, roli i zasad pracy nauczyciela wspomagającego uczniów z Ukrainy.
Poszerzenie wiedzy na temat edukacji szkolnej w Polsce pod kątem różnic z systemem w Ukrainie.
Wyjaśnienie wpływu tych różnić na uczenie się uczniów i współdziałanie/współpracę z ich rodzicami.
Ułatwienie integracji uczniów z Ukrainy w polskim środowisku szkolnym.
AdresaciNauczyciele wspomagający dzieci/uczniów ukraińskich w klasach regularnych i oddziałach przygotowawczych
Warunki zaliczeniaUczestnictwo w 100% konsultacji.