Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaNauczyciel języka obcego na starcie
Kierownik szkoleniaAnna Malinow
Adres e-mail
Termin18 października 2021 - 30 kwietnia 2022
Harmonogram

Oct 18, 2021-Apr 30, 2022, godz. 6:00 PM-5:00 PM

MiejsceWCIES + szkolenie on-line
Liczba miejsc16/20
Liczba godzin21 godzin dydaktycznych
CeleNauczyciele poznają przepisy prawa oświatowego i sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej. Doskonalą swoje umiejętności z zakresie oceniania i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Pogłębiają wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji stażowej i uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego.
Poznają sposoby egzekwowania wiedzy na lekcjach języka obcego i motywowania uczniów do nauki języka.
AdresaciNauczyciele języków obcych z krótkim stażem pracy
Warunki zaliczeniaudział z zajęciach, praca własna, dzielenie się doświadczeniami z uczestnikami sieci.