Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Szkolenie e-learningoweNauczanie matematyki w klasach I-III
Kierownik szkoleniaKatarzyna Pilczuk-Pawłowska
Adres e-mail
Termin23 lutego - 17 kwietnia 2019
Harmonogram

Feb 23, 2019 7:51 PM-Sep 3, 2019 7:50 PM

Oct 3, 2019 7:52 PM-Mar 22, 2019 7:53 PM

Mar 23, 2019 7:54 PM-Apr 4, 2019 11:00 PM

May 4, 2019 7:55 PM-Apr 17, 2019 7:56 PM

MiejscePlatforma Moodle
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin40 godzin
CelePoszerzenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji matematycznej.
Zaprezentowanie współczesnych tendencji w edukacji matematycznej dzieci.
AdresaciNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaWykonanie zadań na zakończenie poszczególnych modułów