Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs e-learningowy (asynchroniczny-synchroniczny)Nauczanie geometrii przestrzennej
Kierownik szkoleniaUrszula Dzwonowska
Adres e-mail
Termin04 lutego - 11 marca 2021
Harmonogram

Apr 2, 2021 6:00 PM-7:00 PM

Nov 2, 2021 4:00 PM-8:00 PM

Dec 2, 2021 5:00 PM-Feb 18, 2021 8:00 PM

Feb 19, 2021 5:00 PM-Feb 25, 2021 8:00 PM

Feb 26, 2021 5:00 PM-Apr 3, 2021 8:00 PM

May 3, 2021 5:00 PM-Nov 3, 2021 8:00 PM

MiejsceZoom i platforma edukacyjna WCIES
Liczba miejsc4/25
Liczba godzin30 godzin
CeleZastosowanie innowacyjnego programu Google SketchUp do nauczania geometrii na każdym etapie edukacji. Zainspirowanie nauczycieli do realizacji podstawy programowej z matematyki w innowacyjny sposób. Współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami matematyki i nauczycielami informatyki.
AdresaciNauczyciele matematyki i informatyki
Dodatkowe informacjeSpotkanie 4 lutego na Zoom w godz. 18 - 19; Pozostałe terminy to praca na platformie edukacyjnej WCIES.
Warunki zaliczenia Terminowe rozwiązywanie i odsyłanie zadań umieszczonych na Platformie edukacyjnej WCIES;  Zaliczenie co najmniej 80% zadań na poziomie podstawowym;  Przedstawienie co najmniej jednego scenariusza lekcji z wykorzystaniem programu Google SketchUp.