Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyMyślenie wizualne w edukacji
Kierownik szkoleniaJoanna Szeluga
Adres e-mail
Termin06 - 07 marca 2021
Harmonogram

Jun 3, 2021 10:00 AM-Jul 3, 2021 2:15 PM

Miejsceon-line platforma ZOOM
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin10 godzin
Celepoznanie koncepcji myślenia wizualnego, notatek graficznych i procesów wspierających
przekazywanie, zrozumienie i zapamiętywanie informacji,
• poznanie oraz przećwiczenie technik szybkiego i kreatywnego rysowania z wykorzystaniem
alfabetu wizualnego,
• wykorzystanie prostego rysunku podczas indywidualnych i grupowych zajęć edukacyjnych,
prowadzenia lekcji oraz tworzenia zindywidualizowanych narzędzi edukacyjnych,
• stworzenie indywidualnego banku ikon na potrzeby
każdego z uczestników, do zastosowania
już od następnego dnia
• poznanie zasad wykorzystania kolorów i cieni,
• poznanie zasad dotyczących liternictwa i przećwiczenie
zdobytej wiedzy,
• przedstawienie praktycznych szablonów i schematów,
• poznanie narzędzi pozwalających zapisać w formie
elektronicznej tego co ręka stworzy na papierze,
• zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Adresacinauczyciele i nauczycielki, psychologowie, pedagodzy
Dodatkowe informacjeBardzo praktyczne warsztaty, podczas których osoby uczestniczące rysują notatki wizualne. Przed warsztatami otrzymacie Państwo instrukcje jakie materiały przygotować.
Warunki zaliczenia100% obecności