Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumMuzyka w reklamie
Kierownik szkoleniaMonika Jazownik
Adres e-mail
Termin17 lutego 2022
Harmonogram

Feb 17, 2022, godz. 4:00 PM-6:15 PM

Miejsceszkoleni online Teamsy
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin3 godziny dydaktyczne
Cele- zapoznanie z rodzajami reklamy
- analiza reklamy audiowizualnej w kontekście perswazyjności
- omówienie reklam z muzyką popularną oraz klasyczną
- omówienie funkcji muzyki w reklamie
Adresacinauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, nauczyciele przedmiotów humanistycznych
Warunki zaliczeniaobecność na zajęciach