Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumMistrzowie i Idee Renesansu.
Kierownik szkoleniaAnna Brodawka
Adres e-mail
Termin15 października - 05 listopada 2019
Harmonogram

Oct 15, 2019 3:45 PM-6:00 PM

Oct 22, 2019 3:45 PM-6:00 PM

Oct 29, 2019 3:45 PM-6:00 PM

May 11, 2019 3:45 PM-6:00 PM

MiejsceZamek Królewski Muzeum, plac Zamkowy 4
Liczba miejsc0/40
Liczba godzin14 godzin
CelePrzybliżenie kultury XVI wieku, twórców tego okresu, wykorzystanie wiedzy w praktyce dydaktycznej. Doskonalenie umiejętności 
posługiwania się kontekstem historycznoliterackim, filozoficznym, kulturowym w analizie i interpretacji utworów Renesansu. Wykorzystanie zasobów muzealnych Zamku Królewskiego w pracy dydaktycznej. Kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych.
AdresaciNauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich etapów edukacyjnych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaobecność