Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyMetody aktywizujące i TIK kluczem do rozwijania kreatywności uczniów
Kierownik szkoleniaTeresa Turkowska
Adres e-mail
Termin28 lutego 2022
Harmonogram

Feb 28, 2022, godz. 4:00 PM-7:45 PM

MiejsceOnline
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
CeleNauczyciele zaktualizują i poszerzą wiedzę o metodach aktywizujących i TIK-u oraz o kryteriach ich doboru w rozwijaniu postawy twórczej uczniów. Poznają sposoby wykorzystania aplikacji internetowych na lekcji, takich jak Wakelet, Padlet, Canva, LearningApps i nabędą umiejętność przygotowania materiałów interaktywnych do pracy z uczniami, sprzyjajacych procesowi uczenia się.
AdresaciNauczyciele techniki, edukacji dla bezpieczeństwa i nauczyciele mianowani ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Dodatkowe informacjeLink do szkolenia zostanie przesłany 26 lutego br.
Warunki zaliczeniaObecność