Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Szkolenie e-learningoweMetamorfozy Warszawy. Kurs e learningowy.
Kierownik szkoleniaHanna Wach
Adres e-mail
Termin13 października 2018 - 12 stycznia 2019
Harmonogram

Oct 13, 2018 6:00 PM-Oct 20, 2018 10:00 PM

Oct 20, 2018 6:00 PM-Oct 27, 2018 10:00 PM

Oct 27, 2018 6:00 PM-Mar 11, 2018 10:00 PM

Mar 11, 2018 6:00 PM-Oct 11, 2018 10:00 PM

Oct 11, 2018 6:00 PM-Nov 17, 2018 10:00 PM

Nov 17, 2018 6:00 PM-Nov 24, 2018 10:00 PM

Nov 24, 2018 6:00 PM-Jan 12, 2018 10:00 PM

Jan 12, 2018 6:00 PM-Aug 12, 2018 10:00 PM

Aug 12, 2018 6:00 PM-Dec 15, 2018 10:00 PM

Dec 15, 2018 6:00 PM-May 1, 2019 10:00 PM

May 1, 2019 6:00 PM-Dec 1, 2019 10:00 PM

Miejsceplatforma Moodle WCIES
Liczba miejsc1/25
Liczba godzin55 godzin
Cele- wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji
- przygotowanie nauczycieli do tworzenia i publikowania materiałów własnych w Internecie
- zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania stron internetowych w procesie kształcenia
- doskonalenie działań na platformie moodle, TIK
- pogłębienie wiedzy przedmiotowej o elementy uniwersalne, ponad przedmiotowe i rozwijanie umiejętności kluczowych
- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacji regionalnej dla wszystkich typów szkół
- pogłębienie wiedzy z zakresu historii i kultury regionu
AdresaciNauczyciele historii szkół ponadpodstawowych, WOS, sztuki i inni zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół
Dodatkowe informacjeKurs e learningowy z możliwością spotkania.
Warunki zaliczenia80% wykonanych zadań i ćwiczeń