Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Zajęcia edukacyjneMAPY MYSLI W ŻYCIU I EDUKACJI – narzędzie wspierające przetwarzanie informacji, zapamiętywanie, procesy kreatywne i zapamiętywanie.
Kierownik szkoleniaJoanna Szeluga
Adres e-mail
Termin02 października 2021
Harmonogram

Feb 10, 2021, godz. 9:00 AM-5:00 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin10 godzin dydaktycznych
Cele• Poznanie metodologii i zasad Map Myśli.
• Poznanie czynników wpływających na efektywne zarządzanie informacją i wiedzą.
• Nauka tworzenia skutecznych notatek, wspierających procesy kreatywnego myślenia.
• Otworzenie przestrzeni na produktywniejsze zarządzanie: sobą, treścią, zespołem, zadaniami.
• Poznanie sposobów na kreatywne przetwarzanie treści, które pozwalają zobaczyć i pokazać meta poziom zagadnień.
Adresacinauczyciele i nauczycielki, psychologowie, pedagodzy
Warunki zaliczeniaobecność 100% na zajęciach