Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaKreatywna świetlica - sieć współpracy gr. I
Kierownik szkoleniaJoanna Borkowska
Adres e-mail
Termin22 września 2021 - 20 kwietnia 2022
Harmonogram

Sep 22, 2021-Apr 20, 2022, godz. 3:00 PM-6:00 PM

Miejsceul. Stara 4
Liczba miejsc3/15
Liczba godzin16 godzin dydaktycznych
CeleWspieranie wychowawców świetlic w podejmowanych działaniach i innowacjach pedagogicznych.
Wymienianie doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami grupy.
Poszukiwanie kreatywnych działań pedagogicznych i sposobów ich realizacji w świetlicy.
Omawianie dobrych praktyk pedagogicznych w pracy nauczyciela świetlicy.
Doskonalenie metod i form nauczania w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
AdresaciNauczyciele pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Warunki zaliczenia75% obecności