Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Warsztat metodycznyKonteksty – nie tylko literackie.
Kierownik szkoleniaKatarzyna Szczudlińska
Adres e-mail
Termin25 października 2022
Harmonogram

Oct 25, 2022, godz. 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceWcies Stara 4
Liczba miejsc5/20
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
Cele- Podniesienie kompetencji nauczycieli języka polskiego w zakresie formuły egzaminu maturalnego oraz strategii i metod wdrażania NPP na poziomie podstawowym;
- Wskazanie propozycji rozwiązań metodycznych w zakresie kontekstowego czytania tekstów kultury oraz wykorzystania tekstów literackich i nieliterackich w kształtowaniu u uczniów umiejętności redagowania ustnych i pisemnych wypowiedzi egzaminacyjnych.
Adresacinauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Warunki zaliczeniaAktywny udział w zajęciach