Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Konsultacja eksperckaKonsultacje z ekspertem - Prawo rodzinne i opiekuńcze - prawa i obowiązki dyrektora placówki oświatowej
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin27 stycznia - 27 kwietnia 2022
Harmonogram

Jan 27, 2022, godz. 9:30 AM-12:30 PM

Mar 24, 2022, godz. 9:30 AM-12:30 PM

Apr 27, 2022, godz. 9:30 AM-12:30 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4/on - line
Liczba miejsc7/25
Liczba godzin20 godzin dydaktycznych
Celewsparcie dyrektorów, wicedyrektorów w pełnieniu ich funkcji, kontaktach z rodzicami; zwiększenie bezpieczeństwa uczniów

- poszerzenie i aktualizacja wiedzy dot. regulacji prawnych w obszarze relacji rodzice-dzieci, władzy rodzicielskiej,
- analiza przykładów z praktyki szkolnej, w których mają zastosowanie przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- przedstawienie obowiązków szkoły w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
- wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań
AdresaciKadra kierownicza placówek oświatowych
Dodatkowe informacjeFormuła zajęć będzie dostosowana do sytuacji pandemicznej
Warunki zaliczenia80% udział w zajęciach