Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Konsultacja zbiorowaKonstruowanie IPET w oparciu o WOPFU dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, z autyzmem i ze sprzężeniami
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin07 listopada 2021
Harmonogram

Jul 11, 2021, godz. 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceSzkolenie będzie odbywało się na platformie Microsoft Teams w trybie zdalnym. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc0/5
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
Cele- Doskonalenie kompetencji dydaktyczno-metodycznych nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Adresacizainteresowani nauczyciele ze wszystkich typów szkół pracujacy z uczniami posiadajacymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dodatkowe informacjekonsultacja zbiorowa dedykowana wyłącznie nauczycielom pracującym w szkołach specjalnych
Warunki zaliczenia100 % obecności, aktywny udział