Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Wspomaganie placówkiKompleksowe wspomaganie placówki - Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
Kierownik szkoleniaKrystyna Marczewska
Adres e-mail
Termin19 października 2020 - 30 czerwca 2021
Harmonogram

Oct 19, 2020 5:00 PM-Jun 30, 2021 8:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc37/60
Liczba godzin63 godziny
CeleCelem wspomagania jest doskonalenie umiejętności nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 75 w zakresie wykorzystania usług Office 365 do organizacji wirtualnego środowiska klasowego – jako uzupełnienie zajęć stacjonarnych lub nauczania zdalnego oraz rozwijania u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
Efektem wspomagania będzie wykorzystanie przez nauczycieli aplikacji Teams oraz różnorodnych narzędzi informatycznych w tym dostępnych w MS Office 365 do przygotowania i prowadzenia z uczniami zajęć stacjonarnych lub zdalnych.
AdresaciDyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaAktywne uczestniczenie w spotkaniach. Stosowanie wypracowanych metod i form w pracy z uczniami w szkole