Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Wspomaganie placówkiKompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
Kierownik szkoleniaKrystyna Marczewska
Adres e-mail
Termin30 września 2021 - 30 czerwca 2022
Harmonogram

Sep 30, 2021-Jun 30, 2022, godz. 5:00 PM-8:00 PM

MiejscePrzedszkole nr 196 „Kraina Misiów”, ul. Nabielaka 18 A, 00-743 Warszawa
Liczba miejsc0/12
Liczba godzin29 godzin dydaktycznych
AdresaciRada Pedagogiczna - Przedszkola nr 196 "Kraina Misiów"
Warunki zaliczeniaEfektem wspomagania będzie poszerzenie wiedzy w obszarze:˗ obserwacji i interpretowania obserwowanych zachowań u dzieci (również zachowań i symptomów niespecyficznych np. różnice w obrębie płci - autyzm, zespół Aspergera) ˗ skutecznej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejoraz ˗ opracowanie metod reagowania na trudne zachowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.˗ modyfikacja wewnętrznej procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej