Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaKierownicy świetlic szkolnych - sieć współpracy gr. I
Kierownik szkoleniaJoanna Borkowska
Adres e-mail
Termin20 października 2021 - 04 maja 2022
Harmonogram

Oct 20, 2021-Apr 5, 2022, godz. 3:00 PM-6:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc0/15
Liczba godzin19 godzin dydaktycznych
CeleWspieranie kierowników świetlic w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych pracy świetlicy.
Poszukiwanie właściwych rozwiązań różnych sytuacji trudnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej świetlicy.
Wymienianie doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami grupy.
Omawianie dobrych praktyk pedagogicznych w funkcjonowaniu świetlicy szkolnej.
AdresaciKierownicy i liderzy świetlic szkolnych
Warunki zaliczenia75% obecności