Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Lekcja/zajęcia modeloweJesienne inspiracje
Kierownik szkoleniaGrażyna Duszyńska
Adres e-mail
Termin18 października 2021
Harmonogram

Oct 18, 2021, godz. 4:00 PM-7:00 PM

MiejscePlatforma TEAMS
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin4 godziny dydaktyczne
Cele1. Przedstawienie nauczycielom sposobu organizacji podsumowania projektu edukacyjnego w formie zdalnego nauczania.
2. Poszerzenie wiedzy nauczycieli z zakresu wykorzystania aplikacji internetowych WordArt przy uczeniu dzieci ortografii.
Adresacinauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej i świetlic
Warunki zaliczenia80-100% obecności - zaświadczenie, 79%-50% obecności - potwierdzenie udziału, poniżej 50% obecności – nieobecny