Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
WykładJak uczyć o faszyzmie?: Historia
Kierownik szkoleniaJulia Koszewska
Adres e-mail
Termin21 lutego - 07 marca 2019
Harmonogram

Feb 21, 2019 4:00 PM-6:00 PM

Feb 28, 2019 4:00 PM-6:00 PM

Jul 3, 2019 4:00 PM-6:00 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc25/36
Liczba godzin9 godzin
Cele- Poznanie historii stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni wieków, ze szczególnym naciskiem na moment odzyskania przez Polskę niepodległości
- Poznanie źródeł oraz stadiów rozwoju antysemickiej ideologii w Polsce i Niemczech
- Poznanie teoretycznych założeń rasizmu oraz jego przejawów w ramach niemieckiego faszyzmu
Adresacinauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia80% obecności