Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs e-learningowy (blended)Jak przygotować krótkie, ciekawe materiały wideo przy pomocy smartphona oraz wykorzystać nowoczesne serwisy internetowe.
Kierownik szkoleniaZbigniew Cybulski
Adres e-mail
Termin06 czerwca 2022
Harmonogram

Jun 6, 2022, godz. 6:00 PM-9:00 PM

Miejsceonline
Liczba miejsc0/12
Liczba godzin4 godziny dydaktyczne
CeleZapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami tworzenia krótkich materiałów wideo tj.: synteza tematu lekcji, wywiad z gościem, zadanie domowe, zastosowaniem w pracy dydaktycznej.
Poszerzenie wiedzy uczestników o ciekawe serwisy internetowe które ułatwią pracę zdalną lub hybrydową.
AdresaciNauczyciele
Warunki zaliczeniaObecność na zajęciach oraz zaliczenie ćwiczeń sprawdzających nabytą wiedzę.