Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyJak napisać własny program nauczania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - podstawowe wiadomości
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin25 - 27 października 2021
Harmonogram

Oct 25, 2021, godz. 3:00 PM-7:00 PM

Oct 27, 2021, godz. 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceSzkolenie będzie odbywało się na platformie Microsoft Teams w trybie zdalnym. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc6/15
Liczba godzin10 godzin dydaktycznych
Cele- Kreowanie innowacyjnego podejścia do realizacji podstawy programowej
Adresacinauczyciele pracujący z uczniami ze SPE
Warunki zaliczenia80 % frekwencji, aktywność na zajęciach, skonstruowanie wybranego narzędzia ewaluacyjnego