Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyImpro dla nauczycieli - improwizacja w procesie uczenia (się)
Kierownik szkoleniaBeata Zuziak
Adres e-mail
Termin20 października - 08 grudnia 2022
Harmonogram

Oct 20, 2022, godz. 4:45 PM-7:00 PM

Oct 27, 2022, godz. 4:45 PM-7:00 PM

Mar 11, 2022, godz. 4:45 PM-7:00 PM

Oct 11, 2022, godz. 4:45 PM-7:00 PM

Nov 17, 2022, godz. 4:45 PM-7:00 PM

Nov 24, 2022, godz. 4:45 PM-7:00 PM

Jan 12, 2022, godz. 4:45 PM-7:00 PM

Aug 12, 2022, godz. 4:45 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES
Liczba miejsc2/25
Liczba godzin24 godziny dydaktyczne
Cele1.Wzmocnienie umiejętności i pogłębienie wiedzy z zakresu improwizacji oraz możliwości jej wykorzystania we własnej praktyce zawodowej.
2. Kształtowanie otwartej na zmiany postawy.
3. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie/kompetencje kluczowe
Adresacizainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów
Warunki zaliczeniaobecność 80%