Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyI moduł Praktycznej Akademii Terapeuty Pedagogicznego: być terapeutą pedagogicznym, czyli….
Kierownik szkoleniaAnna Zych
Adres e-mail
Termin28 września - 26 listopada 2022
Harmonogram

Sep 28, 2022, godz. 3:30 PM-7:30 PM

Nov 10, 2022, godz. 3:30 PM-7:30 PM

Oct 26, 2022, godz. 3:30 PM-7:30 PM

Nov 26, 2022, godz. 10:00 AM-2:00 PM

Nov 21, 2022, godz. 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin25 godzin dydaktycznych
Cele- Pogłębienie wiedzy na temat roli i zadań terapeuty pedagogicznego
- Kreowanie prawidłowych postaw terapeuty pedagogicznego w kontakcie z dzieckiem i rodzicem
- Rozwijanie umiejętności komunikacji
Adresaciterapeuci pedagogiczni o stażu pracy 0-5 lat
Warunki zaliczenia80% obecność, wykonanie zadań na platformie moodle