Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs e-learningowy (asynchroniczny-synchroniczny)Gry przestrzenne w edukacji
Kierownik szkoleniaIzabela Witczak
Adres e-mail
Termin04 marca 2021
Harmonogram

Apr 3, 2021 4:00 PM-7:00 PM

Miejsceszkolenie online
Liczba miejsc0/30
Liczba godzin4 godziny
CelePodniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu wykorzystania gier w edukacji.
Zdobycie wiedzy nt. klasyfikacji gier przestrzennych, ich cech i elementów składowych oraz potencjalnego zastosowania w pracy zawodowej.
AdresaciNauczyciele wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WiS lub inni zainteresowani spoza Programu
Dodatkowe informacjeII ed. zajęć realizowanych jesienią w ramach cyklu warsztatów, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru - można więc uczestniczyć w pojedynczych spotkaniach. Osoby zakwalifikowane otrzymają emailem link do zajęć w sieci (aplikacja Zoom)
Warunki zaliczenia100 % aktywny udziała w zajęciach