Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Superwizja grupowaGrupa wsparcia zawodowego dla nauczycieli rozwijających swoje kompetencje zawodowe, w relacjach z dziećmi, rodzicami, współpracownikami.
Kierownik szkoleniaElwira Jeunehomme
Adres e-mail
Termin14 stycznia - 27 maja 2021
Harmonogram

Jan 14, 2021 2:00 PM-May 27, 2021 5:45 PM

MiejsceSzkolenie online w aplikacji Teams
Liczba miejsc0/14
Liczba godzin10 godzin
CeleUdzielanie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w pracy z dziećmi oraz w kontaktach z rodzicami.
Wymiana doświadczeń i praktyk w poszukiwaniu kreatywnych i skutecznych rozwiązań w pracy wychowawczej.
Analiza i eliminowanie barier utrudniających realizację zadań w pracy z dziećmi i dorosłymi na terenie placówek.
Adresacizainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia80% obecności