Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
ForumForum praktyka NVC (porozumienie bez przemocy)
Kierownik szkoleniaBeata Walkiewicz
Adres e-mail
Termin26 października 2021 - 26 kwietnia 2022
Harmonogram

Oct 26, 2021, godz. 9:00 AM-12:00 PM

Jul 12, 2021, godz. 9:00 AM-12:00 PM

Feb 22, 2022, godz. 9:00 AM-12:00 PM

Mar 31, 2022, godz. 9:00 AM-12:00 PM

Apr 26, 2022, godz. 9:00 AM-12:00 PM

MiejsceSzkolenie online na platformie edukacyjnej osoby prowadzącej
Liczba miejsc0/16
Liczba godzin20 godzin dydaktycznych
Cele1. Podnoszenie kompetencji w zakresie praktycznego zastosowania metody NVC w sytuacjach trudnych.
2. Wymiana doświadczeń praktyków metody NVC.
3. Rozwój umiejętności empatycznej komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy.
4. Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz identyfikowania uczuć, potrzeb dzieci i młodzieży.
AdresaciUczestnicy szkoleń z metody NVC (porozumienie bez przemocy) pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Dodatkowe informacjeForum praktyka NVC adresowane jest wyłącznie do osób, które kończyły kursy z obszaru NVC i stosują tę metodę w swojej pracy. W miarę wolnych miejsc będą przyjmowani zainteresowani pedagodzy, psychologowie ze szkół.
Warunki zaliczeniamin.90% obecności, aktywne uczestnictwo