Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
WykładFilozofia dla wszystkich
Kierownik szkoleniaAndrzej Wołosewicz
Adres e-mail
Termin09 kwietnia - 28 maja 2021
Harmonogram

Sep 4, 2021 3:00 PM-4:30 PM

Apr 16, 2021 3:00 PM-4:30 PM

Apr 30, 2021 3:00 PM-4:30 PM

Jul 5, 2021 3:00 PM-4:30 PM

May 14, 2021 3:00 PM-4:30 PM

May 17, 2021 3:00 PM-4:30 PM

May 21, 2021 3:00 PM-4:30 PM

May 24, 2021 3:00 PM-4:30 PM

May 28, 2021 3:00 PM-4:30 PM

Miejscezdalnie
Liczba miejsc34/40
Liczba godzin20 godzin
CelePrzystępne zapoznanie nauczycieli z podstawowymi koncepcjami filozofii od starożytności do współczesności jak element:
a) samorozwoju,
b) pomocne narzędzie do pracy z uczniem
AdresaciNauczyciele dowlonego poziomu edukacji
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniauczestnictwo w 80% zajęć