Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaEdukacja olimpijska w Office 365
Kierownik szkoleniaPiotr Wróblewski
Adres e-mail
Termin21 października 2021
Harmonogram

Oct 21, 2021, godz. 5:00 PM-7:15 PM

MiejsceOn-line w aplikacji Microsoft Teams
Liczba miejsc10/20
Liczba godzin30 godzin dydaktycznych
CeleWypracowanie metod promowania i nauczania treści i wartości edukacji olimpijskiej
Wymiana pomysłów, zadań i aktywności uczniów możliwych do zastosowania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Zebranie wniosków i opracowanie rekomendacji dla nauczycieli realizujących edukację olimpijską na lekcjach zdalnych
Zapoznanie nauczycieli z możliwościami zastosowania Office 365 w edukacji olimpijskiej
AdresaciNauczyciele wychowania fizycznego i wychowawcy
Warunki zaliczeniaObecność na spotkaniach sieci, wykonanie zadań