Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumDyskryminacja i mobbing w środowisku pracy - profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie, gr 3
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin15 maja 2019
Harmonogram

May 15, 2019 9:00 AM-3:00 PM

Miejsce
Liczba miejsc0/40
Liczba godzin8 godzin
CeleRozwój kompetencji w zakresie identyfikacji, reagowania i możliwości przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy oraz tworzenia środowiska pracy wolnego od przejawów dyskryminacji i mobbingu
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaobecność na zajęciach