Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumDyskryminacja i mobbing w środowisku pracy - profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie, gr 2
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin14 maja 2019
Harmonogram

May 14, 2019 9:00 AM-3:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc0/35
Liczba godzin8 godzin
CeleRozwój kompetencji w zakresie identyfikacji, reagowania i możliwości przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy oraz tworzenia środowiska pracy wolnego od przejawów dyskryminacji i mobbingu
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaobecność na zajęciach