Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumDyskryminacja i mobbing w środowisku pracy - profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin17 listopada 2021
Harmonogram

Nov 17, 2021, godz. 9:00 AM-1:00 PM

Miejsceon line
Liczba miejsc4/20
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
CeleRozwój kompetencji w zakresie identyfikacji, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy oraz tworzenia środowiska pracy wolnego od przejawów dyskryminacji i mobbingu
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych o stażu pełnienia funkcji do 3 lat, zainteresowani dyrektorzy z dłuższym stażem
Warunki zaliczeniaobecność na zajęciach