Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyDyrektor liderem – rozwijanie kompetencji przywódczych. Reagowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych - Grupa II Wicedyrektorzy szkół podstawowych Dzielnicy Warszawa Wola
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin28 października - 13 grudnia 2022
Harmonogram

Oct 28, 2022, godz. 10:00 AM-3:00 PM

Aug 11, 2022, godz. 10:00 AM-3:00 PM

Nov 22, 2022, godz. 10:00 AM-3:00 PM

Dec 13, 2022, godz. 10:00 AM-3:00 PM

MiejsceZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, ul. Zawiszy 13; 01-167 Warszawa
Liczba miejsc1/25
Liczba godzin29 godzin dydaktycznych
CeleRozwijanie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji i przywództwa.
Zwiększenie umiejętności skutecznego oddziaływania w sytuacjach trudnych, kryzysowych.
AdresaciDyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych z Dzielnicy Warszawa Wola
Warunki zaliczeniaUdział w co najmniej 80% zrealizowanych godzin zajęć.