Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
KonferencjaDotknij, poczuj, zobacz, usłysz, czyli jak łączyć rozwój wielozmysłowy z edukacją medialną.
Kierownik szkoleniaEwa Borgosz
Adres e-mail
Termin11 marca 2022
Harmonogram

Nov 3, 2022, godz. 10:00 AM-2:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4 lub w trybie on-line
Liczba miejsc0/100
Liczba godzin6 godzin dydaktycznych
Cele1. Wzrost kompetencji uczestników w zakresie rozwoju wielozmysłowego dzieci, w tym umiejętności w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb w tym zakresie, nawiązywania współpracy ze specjalistą.
2. Zapoznanie uczestników z wiedzą nt. prawidłowego rozwoju mózgu, wpływu nowych technologii na mózg w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym
3. Uświadomienie znaczenia zabawy w budowaniu relacji w rodzinie (podstawa pozytywnej profilaktyki e- uzależnień)
4. Zapoznanie z dobrymi praktykami placówek oświatowych, dotychczasowych uczestników projektu.
AdresaciNauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice
Dodatkowe informacjeKonferencja skierowana jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
Warunki zaliczeniaUczestnictwo w konferencji.