Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
KonferencjaDoradztwo zawodowe na rzecz uczniów z doświadczeniem migracyjnym
Kierownik szkoleniaAnna Konkel-Zając
Adres e-mail
Termin25 listopada 2021
Harmonogram

Nov 25, 2021, godz. 9:30 AM-1:00 PM

Miejsceonline
Liczba miejsc2/50
Liczba godzin4 godziny dydaktyczne
CelePrzygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem z odmiennego kręgu kulturowego
Adresacikoordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem
Warunki zaliczeniaobecność