Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumDokumentacja organizująca kształcenie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w świetle zmian w prawie oświatowym.
Kierownik szkoleniaAgata Samoraj
Adres e-mail
Termin12 września 2019
Harmonogram

Dec 9, 2019 3:30 PM-7:00 PM

MiejsceSzkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi; ul. Drewniana 8
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin5 godzin
CelePrzedstawienie zasad tworzenia dokumentów organizujących kształcenie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- indywidualnego programu edukacyjno –terapeutycznego i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zgodnie z nowymi zapisami prawa oświatowego.
Adresacinauczyciele i specjaliści szkół ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi (wszystkich etapów edukacyjnych) , pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaobecność na seminarium