Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyDiagnoza potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego oraz ewaluacja pracy doradcy
Kierownik szkoleniaMonika Frąckowiak
Adres e-mail
Termin26 października 2021
Harmonogram

Oct 26, 2021, godz. 10:00 AM-2:00 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc4/16
Liczba godzin4 godziny dydaktyczne
CelePoszerzenie wiedzy uczestników z zakresu diagnozy potrzeb oraz ewaluacji w doradztwie zawodowym.
AdresaciKoordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką
Dodatkowe informacjeLink do udziału w szkoleniu zostanie przesłany dzień przed rozpoczęciem szkolenia
Warunki zaliczeniaUdział w szkoleniu