Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyDiagnoza potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego oraz ewaluacja pracy doradcy
Kierownik szkoleniaMonika Frąckowiak
Adres e-mail
Termin16 kwietnia 2021
Harmonogram

Apr 16, 2021 10:00 AM-2:00 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc0/16
Liczba godzin4 godziny
CelePoszerzenie wiedzy uczestników z zakresu diagnozy potrzeb oraz ewaluacji
w doradztwie zawodowym
AdresaciKoordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką
Dodatkowe informacjeLink zostanie przesłany 15 kwietnia.
Warunki zaliczeniaUdział w szkoleniu