Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyDiagnoza i terapia funkcji fonologicznych
Kierownik szkoleniaAnna Zych
Adres e-mail
Termin25 listopada 2020 - 25 lutego 2021
Harmonogram

Nov 25, 2020 9:30 AM-12:30 PM

Sep 12, 2020 4:00 PM-7:00 PM

Jul 1, 2021 9:30 AM-12:30 PM

Feb 25, 2021 4:00 PM-7:00 PM

Miejscezdalnie
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin20 godzin
CelePrzedstawienie nowego rozumienia definicji dysleksji i roli funkcji fonologicznych w procesie czytania i pisania. Omówienie istotnych elementów diagnozy ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zapoznanie z metodyką terapii funkcji fonologicznych.
Adresacinauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej, logopedzi
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia80% obecność, samodzielna diagnoza ucznia i stworzenie programu terapii.