Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyCzy i jak zarządzać kryzysami w szkole? Interwencje kryzysowe w różnych rodzajach kryzysów - gr 1
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin26 - 28 września 2022
Harmonogram

Sep 26, 2022, godz. 9:00 AM-2:00 PM

Sep 28, 2022, godz. 9:00 AM-2:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc7/25
Liczba godzin16 godzin dydaktycznych
CeleWsparcie dyrektora w przeciwdziałaniu i reagowaniu na sytuacje kryzysowe pojawiające się w placówce. Wskazanie możliwości wsparcia uczniów, rodzin, placówki przez instytucje i podmioty do tego uprawnione.
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek, kierownicy świetlic szkolnych
Warunki zaliczenia80 % obecność na zajęciach