Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sesje coachingoweCoaching jako forma indywidualnego wsparcia dla dyrektora.
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin11 lipca 2022
Harmonogram

Nov 7, 2022, godz. 1:07 PM-1:07 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4/on - line
Liczba miejsc1/20
Liczba godzin12 godzin dydaktycznych
Cele- zdefiniowanie swojej roli zawodowej
- poznanie i wzmocnienie swoich mocnych stron
- wzmocnienie wiary we własne możliwości, określenie strefy wpływu, nabranie poczucia sprawstwa, przezwyciężanie pojawiających się ograniczeń i trudności
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacjeZajęcia mają formę indywidualnych spotkań z coachem ( 6 spotkań x 1,5 godziny). Termin i miejsce spotkań są ustalane indywidualnie z każdym uczestnikiem. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia będą w formie zdalnej lub/i stacjonarnej.
Warunki zaliczenia100 % udział w sesjach coachingowych