Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sesja couchingowaCoaching jako forma indywidualnego wsparcia dla dyrektora.
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin16 lutego - 30 czerwca 2021
Harmonogram

Feb 16, 2021 12:00 PM-Jun 30, 2021 2:30 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4/on - line
Liczba miejsc0/7
Liczba godzin9 godzin
Cele- zdefiniowanie swojej roli zawodowej
- wzmocnienie wiary we własne możliwości, określenie strefy wpływu, nabranie poczucia sprawstwa, ćwiczenie umiejętności przezwyciężania ograniczeń.
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacjeZajęcia mają formę indywidualnych spotkań z coachem ( 6 spotkań x 1,5 godziny). Termin i miejsce spotkań są ustalane indywidualnie z każdym uczestnikiem. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia będą w formie zdalnej lub/i stacjonarnej.
Warunki zaliczenia100 % udział w sesjach coachingowych