Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sesje coachingoweCoaching jako forma indywidualnego wsparcia dla dyrektora.
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin24 stycznia - 30 czerwca 2022
Harmonogram

Jan 24, 2022-Jun 30, 2022, godz. 1:00 PM-5:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4/on - line
Liczba miejsc0/15
Liczba godzin12 godzin dydaktycznych
Cele- zdefiniowanie swojej roli zawodowej
- poznanie i wzmocnienie swoich mocnych stron
- wzmocnienie wiary we własne możliwości, określenie strefy wpływu, nabranie poczucia sprawstwa, przezwyciężanie pojawiających się ograniczeń i trudności
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacjeZajęcia mają formę indywidualnych spotkań z coachem ( 6 spotkań x 1,5 godziny). Termin i miejsce spotkań są ustalane indywidualnie z każdym uczestnikiem. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia będą w formie zdalnej lub/i stacjonarnej.
Warunki zaliczenia100 % udział w sesjach coachingowych