Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyBudowanie relacji w zespole
Kierownik szkoleniaBarbara Klimczak
Adres e-mail
Termin09 listopada - 07 grudnia 2019
Harmonogram

Sep 11, 2019 9:00 AM-2:45 PM

Jul 12, 2019 9:00 AM-2:45 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc15/30
Liczba godzin14 godzin
Cele- poszerzenie wiedzy na temat kluczowych czynników wpływających na jakość współpracy w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem faz rozwoju zespołu, jawnych i niejawnych norm regulujących jego funkcjonowanie oraz wpływu cech osobowościowych członkiń/ów zespołu na pełnione w nim role,
- trening wybranych umiejętności budujących pozytywne relacje w zespole.
AdresaciOsoby zatrudnione w Zespole Żłobków m. st. Warszawa
Dodatkowe informacjeSzkolenie ZAMKNIĘTE - TYLKO dla osób zatrudnionych w Żłobku nr 50, ul. Nowogrodzka 75
Warunki zaliczenia100% obecności